Mobile menu

Kto sme

Naša firma bola založená v roku 2020, kedy sme sa rozhodli priniesť na náš trh jedinečný obalový materiál, ktorý prinesie pre donáškové služby vyšší štandard a pre zákazníka väčšiu pohodu pri konzumácii jedla.

Náš produkt sa postupne vyvíjal a zdokonaľoval. Priniesol rozmach nielen v oblasti gastronómie, ale aj v školskej oblasti.

Naše produkty sú aj naším príspevkom k zelenšej planéte. Kartónový obal je sám o sebe šetrný k životnému prostrediu, pretože je recyklovateľný. Naše ekonomické aktivity sú založené na udržateľnosti a znižovaní emisií CO2.

Snažíme sa o dokonalosť. Starostlivý vývoj, kontrola prípravy a výroby našich obalových produktov a jeho včasné dodávanie našim zákazníkom, vedie k zaručenej kvalite. Spoločnosť koná podľa kódexu vodcovstva, ktorý je stelesnením jej postoja ku kvalite a životnému prostrediu.

Ročné skúsenosti, celoživotné vzdelávanie a neustála optimalizácia vo všetkých oblastiach práce sú základnými kameňmi našej kvality. To znamená: Robte to správnym spôsobom už po prvýkrát – a aj potom. Zabezpečujeme to častými školeniami, cieľovou orientáciou a správnou motiváciou pre všetkých našich zamestnancov. Sledujeme trendy a novinky na trhu, čo nám pomáha vyvíjať výrazné, moderné obalové riešenia. 

Našou snahou a cieľom je stať sa plnohodnotným partnerom každého nášho zákazníka.

Bc. Ivan Samko

Konateľ spoločnosti Samko&Hanzely INNOVATION, s.r.o.